JEMGYÝET

Şu hepde howanyň gyzgynlygy ýokarlanar

Hepdäniň dowamynda Lebap welaýatynda howanyň gyzgynlygy 44 gradusa çenli ýeter. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy habar berýär.

Welaýatda hepdäniň dowamynda az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser.

Howa gijelerine +21… +26 gradusdan +25… +30 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +33… +38 gradusdan +39… +44 gradus aralygynda yssy bolar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: