Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Şu gün Türkmenistanda hatyra güni bellenilýär

Oct 6, 2021

Şu gün  Türkmenistanda hatyra güni bellenilýär. Öten-geçenler ýatlanylýar, şehit bolanlaryň ruhunyň şat bolmagy dileg edilýär, aýat-töwir okalýar.

Taryhyň dürli döwürlerinde uruşlarda wepat bolanlar, olaryň Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary, 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremesinde şehit bolanlar ýatlanylýar.

Gonamçylyga barýarlar, ýakynlarynyň guburlarynyň öňünde aýat okaýarlar.

Adblock
detector