Şu gün Türkmenistanda hatyra güni bellenilýär

Şu gün  Türkmenistanda hatyra güni bellenilýär. Öten-geçenler ýatlanylýar, şehit bolanlaryň ruhunyň şat bolmagy dileg edilýär, aýat-töwir okalýar.

Taryhyň dürli döwürlerinde uruşlarda wepat bolanlar, olaryň Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary, 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremesinde şehit bolanlar ýatlanylýar.

Gonamçylyga barýarlar, ýakynlarynyň guburlarynyň öňünde aýat okaýarlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector