Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Şu gün Aşgabatda telekommunikasiýa we IT-senagatynyň halkara maslahaty işine başlaýar

Nov 10, 2021

Şu gün Aşgabatda telekommunikasiýalar, telemetriýa we informasiýa tehnologiýalary boýunça «Türkmentel—2021» Halkara sergisini we ylmy maslahat geçirmek göz öňünde tutulýar. Ol iki gün dowam eder. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýtynda habar berilýär.

Geçen ýyl her ýyl geçirilýän bu çäre garyşyk görnüşde halkara onlaýn-gatnaşylmagynda geçirilipdi. «Türkmentel-2021» pudagyň milli, sebit we ählumumy ösüşini ara alyp maslahatlaşmak üçin şol görnüşden peýdalanar.

Ylmy maslahata gatnaşyjylar bu ulgamdaky täze barlaglar we innowasiýalar bilen tanyşdyrarlar, kiberhowpsuzlyk, ykdysadyýetiň we telekeçiligiň dürli pudaklary üçin sanly çözgütler meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar.

«Türkmentel—2021» Halkara sergisiniň çäklerinde «Sanly çözgüt — 2021» bäsleşiginiň jemi jemlener. Ol robottehnikasy, saglygy goraýyş, senagat, ulag we logistika, ylym we bilim, hyzmatlar ulgamy, oba hojalygy ugurlary boýunça geçirilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow onlaýn maslahata gatnaşyjylary gutlady.

Adblock
detector