Stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Lebabyň açyk birinjiligi geçirildi

Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebinde stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça welaýatyň açyk birinjiligi ugrunda ýaryş geçirildi.

Oňa Aşgabat we Türkmenabat şäherlerinden, Saýat, Dänew, Çärjew, Köýtendag, Hojambaz, Kerki etraplaryndan türgenler gatnaşdylar.

Ýaryş türgenleriň ýaş aýratynlyklary boýunça guraldy. Netijede Türkmenabat şäheriniň topary birinjiligi gazandy. Çärjewli tennisçiler we paýtagtly türgenler bolsa degişlilikde ikinji, üçünji orunlary eýelediler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: