SPORT WE SYÝAHAT

Sporta höwesekler türgenleşiklere çagyrylýar

Täze okuw ýylynyň ýakynlaşmagy bilen Türkmenabat şäherindäki sport mekdepleriniň çagalary türgenleşiklere çagyrmak boýunça işleri dowam edýär.

Welaýat neşiriniň täze sanynda şäherdäki 2-nji, 3-nji, 4-nji we 13-nji sport mekdepleriniň çagalary türgenleşiklere çagyrýandygy baradaky bildirişler çap edildi.

Sport göreşi bilen gyzyklanýan 10 ― 14 ýaşly çagalar we olaryň ata-eneleri şäherdäki 2-nji, agyr atletika, pauerlifting, kuraş, erkin göreş, kik-boksing bilen gyzyklanýan 8 ― 13 ýaşly çagalar 3-nji, dzýudo, sambo, söweş sambosy, kuraş bilen gyzyklanýan 9 ― 11 ýaşly çagalar 4-nji hem-de şaşka sportuna höwesek 6 ― 8 ýaşly çagalar 13-nji sport mekdebine ýüz tutup bilerler.

Bu sport mekdepleriniň türgenleriniň we uçurymlarynyň halkara ýaryşlaryň ýeňijileridigini ýatladýarys.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: