JEMGYÝET

Söwda-dynç alyş merkezinde kitap ýarmarkasy geçirildi

«Bagtyýarlyk» söwda-dynç alyş merkezinde «Çagalarymyzyň bagtyýarlygy ― Watanymyzyň geljegi» diýen at bilen kitap ýarmarkasy geçirildi. Ony Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy gurady.

Bu medeni çäräniň dowamynda Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy özüniň kitap sergisini gurady. Çagalar we olaryň ene-atalary sergide ýerleşdirilen kitaplary uly gyzyklanma synladylar. Çagalar edebiýatlary, ertekili neşirler, körpeleriň durmuşy bilen baglanyşykly owadan suratlar bilen bezelen bu sergi ony synlan şäheriň ýaşaýjylarynda we myhmanlarynda uly täsir galdyrdy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: