YLYM WE TEHNIKA

«Sony» kompaniýasy wirtual hakykatyň täze tuwalgasyny görkezer

Tiz wagtdan «Sony» kompaniýasynyň «PlayStation 5» üçin wirtual hakykatyň tuwalgasyny görkezmegi mümkin. Bu barada «UploadVR.com» neşirine salgylanmak bilen «Российская газета» ýazýar.
Wirtual hakykatyň täze tuwalgasy 4K aýdyňlaşdyrmasyny alar we gözüň hereketlerini yzarlap biler. Şonuň ýaly-da, tuwalganyň ýanynda taktil gaýtaryjyly iki sany kontroller hem bolar.
Her göz üçin aýdyňlaşdyrmasy 2000 x 2040 piksele barabar bolar. Ony enjama «USB Type-C»-niň üsti bilen birikdirip bolar.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply