Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Soňky 15 ýylyň dowamynda Türkmenistan 26 müň bosguna we raýatlygy bolmadyk adama raýatlyk berdi

Jan 10, 2021

Türkmenistanyň hökümeti durnukly ösüşiň Maksatlaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde raýatsyzlygy ýok etmek boýunça işini giňeldýär. Soňky 15 ýylyň dowamynda döwlet 26 müň bosguna we raýatlygy bolmadyk adama raýatlyk berdi. Bu barada «CentralAsia.news» ýazýar.
2020-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2580 adamy raýatlyka kabul etmek barada Permana gol çekdi. Olaryň 60% töweregi 19 millete we etniki toparlara degişli aýallardyr.
Türkmenistanyň hökümeti 2024 ýyla çenli ýurtda raýatsyzlygy ýok etmekçi.

Leave a Reply