BIZE YAZYARLAR

Ýaş skripkaçylaryň konserti

Berkarar  döwletiň  täze  eýýamynyň  galkynyşlar  döwründe  Hormatly  Prezidentimiziň  saýasynda  galkynýan, bagtyýar  döwletde  ýaşaýan  adamlaryň  kalbynda  aýdym – saza  goýulýan  sarpa  örän  uludyr. Lebap welaýat çagalar sungat  mekdebiniň  “Kirişli  saz  gurallar”  bölüminiň  mugallymlary  N.Jumanazarowanyň  L.Waliýewanyň  bilelikde  geçiren  synp  konserti  munuň  aýdyň  subutnamasydyr. Konsertiň  meýilnamasy türkmen  we  daşary  ýurt  kompozitorlaryň  sazlaryndan  düzülip, okuwçylar  diýseň  uly  hyjuw  bilen  gatnaşdylar. Konsertde  mugallymlar  N.Zaharýans, M.Gorbunowa, D.Seýitkulyýewa  sazandarlyk  edip,  ýaş  zehinlere  ýakyndan  ýardam  berdiler. A.Kulyýewiň “Halyçylaryň  aýdymy”  atly  eserini  Azatbek  Erkinow, Ç.Nurymowyň “Biz watanyň  balasy”  eserini  Merýem  Şaddyýewa  dagylar  üstünlikli   ýerine  ýetirdiler.  Türkmen  halk  aýdymy  “Läle” Leýla  Babamuradowanyň  şeýle – de  Ö.Gandymowyň “Nurana Diýar”  atly  eseri  Elnara  Orazowanyň   ýerine  ýetirmeginde  ýaňlandy. Ukrain  kompozitory A. Komarowskiniň  Wariasiýalaryny 4-nji  synp  okuwçysy  Aýlar  Allaýarowa,  I.Tribisiň  Türkmen  halk  heňlerini   7-nji  synp  okuwçysy  Firýuza  Rowşanowa  ýerine ýetirdiler.  R.Rejepowyň  “Tans”  eseri  Aýperi  Genjimowanyň, M.Oginskiniň  Polonez  eseri Maýsa  Kerimowanyň  ýerine ýetirmeginde  ýaňlandy. H.Allanurowyň “Şatlyk” atly  eserini Gözel  Döwletowa , Ö.Gandymowyň  “Oýlanma” eserini  Selbi  Rozyýewa  ýerine  ýetirdiler. Aýperi  Genjimowanyň  we  Gözel  Döwletowanyň  duetiniň  ýerine  ýetirmeginde   K.Bomyň  “Dynuwsyz   hereket”  atly  eseri ýaňlandy.  we  konsertiň  ähli  okuwçylarynyň  gatnaşmagynda  N.Halmämmedowyň  “Türkmen  sährasy”  atly  meşhur  eseri   konsertiň  dabaraly  jemlenmesi  boldy.

Lebap  welaýat  çagalar  sungat  mekdebiniň “Kirişli  saz  gurallar” bölüminiň

müdiri  S.A.Sardarýan

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: