Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň talyplary okuw tejribeligini geçdiler

Jul 16, 2021

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplarynyň 50-den gowragy «Bagtyýarlyk» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde okuw tejribeligini geçdiler, diýip «turkmenportal» ýazýar. Geljekki mugallymlar Lebapyň dürli künjeklerinden dynç alyşa gelen çagalaryň wagtyny hoş geçirmäge gatnaşdylar. Institutyň ähli fakultetleriniň üçünji ýyl talyplary tejribeli mugallymlar bilen bilelikde çagalaryň arasynda sport ýaryşlaryny, aýdym we goşgy ýaryşlaryny, döredijilik sapaklaryny, çagalar kitaplaryny köpçülikleýin okamagy guradylar. Bu ýerde olara ýokary okuw mekdebiniň tejribeli mugallymlary Jahan Mustakowa bilen Gözel Açylowa ýolbaşçylyk etdi.

Adblock
detector