YKDYSADYÝET

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-de uçurym dabarasy geçirildi

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda uçurym ýaşlaryň gutardyş dabarasy geçirildi.

 Institutyň «Altyn nesil» medeniýet merkezinde guralan dabara şu bilim ojagynyň professor-mugallymlary, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, uçurymlar gatnaşdylar.

Dabarada çykyş eden uçurymlar geljekde özleriniň işe ugradylan bilim-terbiýeçilik edaralarynda ulus-ilimiziň bähbidine päk ýürekden zähmet çekjekdiklerine, ýaş nesle kämil bilim, asylly terbiýe berjekdiklerine ynandyrdylar.

Uly ruhubelentlige beslenen dabara institutyň çeper höwesjeňler toparynyň aýdym-sazly çykyşlary bilen utgaşdy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: