SPORT WE SYÝAHAT

Saýatly pälwan dünýä çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldy

Saýat etrabyndaky 3-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Guwanç Hemraýew Gazagystanyň Astana şäherinde geçirilen guşakly göreş boýunça dünýä çempionatyndan Watanymyza medal bilen dolanyp geldi.

Geljegine uly umyt bildirilýän türgen dünýä çempionatynda 68 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşyp, bürünç medalyň eýesi boldy.

Ýeri gelende aýtsak, dünýä çempionatynda biziň ýurdumyzyň ýygyndysy medallaryň 11-sini gazandy. Beýleki medalçylaryň arasynda hem guşakly göreşiň Lebap mekdebiniň uçurymlary bar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: