JEMGYÝET

Saýatda döredijilik duşuşygy geçirildi

Saýat etrabynyň Garabekewül şäherindäki medeniýet öýünde geçirilen döredijilik duşuşygy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlandy. 

«Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy» diýlip atlandyrylan bu çärä etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri, uly nesliň wekilleri, orta mekdepleriň mugallymlary we okuwçylary, çeper döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlar gatnaşdylar.

Döredijilik duşuşygynda mekdep okuwçylary şahyryň şygyrlaryny labyzly okadylar, şeýle-de söz ussadynyň eserleri boýunça gysgajyk sahna oýunlaryny görkezdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: