BILIM

Saýat etrabynda täze gurlan mekdepleriň sany sekize ýetdi

Saýat etrabynda 2007-nji ýyldan bäri gurlan orta mekdepleriň sany sekize ýetdi. Olaryň ikisiniň Lebaby geňeşliginiň Kelteýap we Guşçy, Çowdur geňeşliginiň Saýatly obalarynda ulanylmaga tabşyrylandygy barada düýn habar beripdik.

Netijede häzir etrapda orta mekdepleriň otuz dokuzy hereket edýär. Tiz wagtdan olaryň üstüne ýene-de ikisi goşular. Şu günler hut şonça täze mekdebiň gurluşygy alnyp barylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: