SPORT WE SYÝAHAT

Saýat etrabynda kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda kiçi futbol boýunça ýaryş guraldy. «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň guramagynda geçirilen duşuşyklara etrabyň orta mekdepleriniň okuwçylaryndan düzülen toparlar gatnaşdylar.

Ýaryşyň netijeleri boýunça 20-nji orta mekdebiň topary birinji orna mynasyp boldy. 21-nji we 30-njy orta mekdepleriniň türgenleri degişlilikde ikinji we üçünji orunlary eýelediler.

Ýeňijilere hem-de tapawutlanan okuwçylara «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň Diplomlary we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: