YKDYSADYÝET

«Sarayan» hojalyk jemgyýetinde ýörite eşikleriň öndürilişini artdyrmagy göz öňünde tutýarlar  

«Sarayan» hojalyk jemgyýetinde önümçiligi giňeltmegi we ýörite eşikleriň öndürilişiniň möçberini ýylda 50 müň topluma ýetirmegi meýilleşdirýärler.

Häzirki wagtda bu ýerde ýylda ýörite eşikleriň 20 müň toplumyny tikýärler. Olary azyk senagaty pudagynyň, şol sanda jemgyýetçilik iýmitini nokatlarynyň, saglygy goraýyş edaralarynyň, gurluşyk, nebit, gaz, ulag kärhanalarynyň, oba hojalyk işgärleri we beýlekiler alýarlar.

Bu ýerde müşderileriň eskizleri boýunça firmanyň adyny we nyşanyny çekip öndürmek üçin buýurmalary hem kabul edýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: