YLYM WE TEHNIKA

Raffleziýa ösümligi

Malakka ýarym adasynda, Sumatra, Ýawa, Kalimantan we Filippinler adalarynda duş gelinýän bu ösümligiň güli dünýäde iň uly gül hasaplanylýar.

Örän haýal ösýän bu ösümligiň ösüp, gunçalamagy üçin 3 ýyldan gowrak wagt gerek bolýar. Gunçasynyň doly ýetişip gül açmagy hem ýene-de bir ýyla çekýär. Raffleziýa gülüniň diametri 1 metre,agramy 10 kilograma çenli bolup bilýär. Onuň gülüniň açylan wagtynda  ýaýradýan ysy mör-möjekleri özüne çekýär we şonuň netijesinde gülüň tozanlanmagy bolup geçýär. Janly tebigatda raffleziýanyň 12 görnüşine duş gelmek mümkin.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: