Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Porýe ― Makgregor tutluşygynyň başga güne geçirilmegi mümkin

Jul 3, 2021

Bu habarymyz UFC-niň janköýerlerini gynandyryp biler. Çünki Dastin Porýe bilen Konor Makgregoryň arasynda geçirilmegi meýilleşdirilen tutluşygyň ýatyrylmagy mümkin.Munuň sebäbi hökmünde irlandiýaly pälwan Konor Makgregoryň eline çykan ýokanç ýara görkezilýär. Lukmanlar ýaranyň hakykatdan-da howpludygyny tassyklasalar, garaşylan tutluşyk başga bir güne süýşüriler.Mälim bolşy ýaly, Porýe Konor tutluşygy 10-njy iýul güni geçirilmelidi.

Adblock
detector