TÜRKMENISTAN HABARLARY

«Parahat» tebigy miwelerden suw taýýarlaýar

Datly miwe suwlaryny öndürmekde meşhurlyk gazanan «Parahat» hususy kärhanasy Ahal we­la­ýa­ty­nyň Bä­her­den et­ra­by­nyň çä­gin­de 200 gektar ýerde üzüm, erik,şet­da­ly ýa­ly mi­we­li bag­lary ýetişdirýär.

Kär­ha­na­nyň önüm­çi­lik kuw­wa­ty ýo­ka­ry. Üstesine-de bu ýerde şireli içgileri ýerli önümleriň hasabyna taýýarlamak işi ýola goýuldy. Hususy kärhana ýakyn wagt­da erik, al­ma, şet­da­ly, ar­myt, üzüm ýa­ly mi­we­le­riň hem-de kä­di, kä­şir, po­mi­dor ýa­ly gök-bak­ja önüm­le­ri­niň uly möç­be­ri­ni amat­ly ba­ha­dan sa­tyn al­ma­gy meýilleşdir. Mu­nuň üçin oba ho­ja­lyk pu­da­gyn­da iş alyp bar­ýan husu­sy te­le­ke­çi­ler we daý­han­lar bi­len öza­ra bähbit­li hyz­mat­daş­ly­gy ýo­la goý­ma­k göz öňün­de tutulýar.

Hususy kärhanada miwe suwlary 2015-nji ýyldan bäri öndürilip gelinýär. Olar Türkmenistanyň ähli künjeklerindäki söwda nokatlarynda we dünýä bazarynda ýerlenilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: