JEMGYÝET

Özbek kinorežissýorlary Türkmenistanda film surata düşürýärler

Şu günler Özbegistanyň kinematograflary Türkmenistanda Magtymguly baradaky filmi surata düşürýärler. Şu maksat bilen režissýor Muzafarhan Erkinowyň ýolbaşçylygyndaky döredijilik topary ýurdumyzda iş saparynda bolýar. Filmiň surata düşürilişini Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi bilen Özbegistanyň kinematografiýasynyň Milli ösüş merkezi bilelikde alyp barýarlar. Surata düşürilişe türkmen we özbek aktýorlary gatnaşýar. Filmiň baş gahrymany Magtymgulynyň keşbi türkmen aktýory Ahmet Amandurdyýewe ynanyldy. 29-njy iýuna çenli filmiň surata düşürilişi Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Ak
bugdaý etrabynyň ajaýyp ýerlerinde we Guryhowdan diýen sebitde alnyp barlar.

Soňra kinematograflar filmiň esasy böleklerini öz ýurtlarynyň — Özbegistanyň Buhara we Hywa şäherlerinde dowam etdirerler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: