Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

«Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman» ugry boýunça otly geçer

May 10, 2021

Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Yslam Eýran Respublikasynyň demir ýol edaralarynyň wekilleriniň nobatdaky wideoşekilli duşuşygy geçirildi. Bu barada Azerbaýjanyň «Report» saýtyna salgylanmak bilen, «Türkmenistan. Altyn asyr» habar berýär.
Taraplar «Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman» (Aşgabat ylalaşygy) ugry boýunça synag otlusyny geçirip görmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Ýük daşamagyň mukdaryny artdyrmak maksady bilen ýük otlularyny geçirmegi ýönekeýleşdirmek meselelerinde özara düşünişme gazanyldy.
Şonuň ýaly-da, taraplar Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Eýranyň demir ýol gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň 2020-nji ýylyň 21-nji maýyndaky duşuşygynyň protokolynyň ýerine ýetirilişine seretdiler.

Leave a Reply