Önümleriň möçberi artmak bilen

Köneürgenç etrabynyň ösümlik ýag kärhanasynyň garamagyndaky süýt we süýt önümleri bölüminde geçen ýyl boýunça-da ýokary netijeler gazanyldy.

Bölümiň zähmetsöýer işgärleriniň asylly zähmeti netijesinde turşadylan süýt önümleriniň 104, mesge ýagynyň 71, peýniriň we dorogyň 9 tonnasyny öndürip, bellenilen ýyllyk meýilnamany artygy bilen berjaý etdiler. Bölümiň hünärmenleri bu ýyl hem her günde süýt önümleriniň dürli görnüşlerini halkymyza ýetirmek boýunça işe gyzgalaňly girişdiler.

Bu barada «Daşoguz habarlary» gazeti habar berýär.

Adblock
detector