Önüm öndürilişi artýar

Daşoguz welaýat statistika müdirliginiň welaýatyň durmuş-ykdysady ýagdaýy barada şu ýylyň 11 aýyna salgylanyp toplan maglumatlaryna görä, geçen ýylka garanyňda, görkezijiler artypdyr.  Bu barada «Daşoguz habarlar» gazeti şeýle ýazýar:

Senagat kärhanalarynda önümleriň öndürilişi geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 0,8 göterim, ýolagçy gatnadylyşynda 7,8, gara mallaryň, dowarlaryň, guşlaryň baş sanynyň artyşynda degişlilikde 0,3, 0,4 we 2,4 göterim, maldarçylyk önümleriniň öndürilişinde — etiň (diri agramda) — 2,3, süýdüň — 0,2, ýumurtganyň — 5,6 göterim artandygy aýdyň görünýär. 

Adblock
detector