JEMGYÝET

Onlaýn maslahaty

Şu gün Lebap welaýat kitaphanasynda “Kitaphalarda alynyp barylýan usuly kömegiň ähmiýeti” atly onlaýn maslahaty geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň  Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň, Mary welaýat kitaphanasynyň usuly bölüminiň hünärmenleri gatnaşyp, mowzuklaýyn nutuklary bilen çykyş etdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: