YKDYSADYÝET

Obalaryň we şäherleriň täze döwrebap keşbi emele gelýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmekde Lebap welaýatynda önjeýli işler bitirilýär.

2022-nji ýylyň geçen on aýynda şu maksatlar üçin döwletiň düýpli maýa goýumlarynyň 278,9 million manady özleşdirildi. Şeýlelikde, bu baradaky meýilnama 153 göterim berjaý edildi. Gaz (25,2 million manat), suw (58,2 million manat), lagym geçirijileri (66,7 million manat) gurmakda has ýokary görkezijiler gazanyldy. Hasabat döwründe ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynda özleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 99,7 million manada barabar boldy. 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: