DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

“Nvidia” dünýäniň iň güýçli prosessoryny hödürledi

Bu prosessor “Hopperden” bäş esse çalt we 25 esse az güýç sarp edýär.

1,8 million parametrik modeli taýýarlamak üçin ozal, 8 müň öňki prosessor we 15 MWt güýç talap edilýärdi.

Indi bolsa neýrony “GPT 4” derejesinde türgenleşdirmek üçin bary-ýogy 90 gün we 2 müň çip gerek bolar. Ol 4MW güýji sarp edýär.

Çipler “Google”, “Microsoft”, “OpenAI” we “Tesla” tarapyndan serweriň kuwwatyny ep-esli ýokarlandyrmak üçin ulanylýar. Ol uly neýron torlarynyň täze neslini döredip biler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: