BIZE YAZYARLAR

Muny bilmek gyzykly

Hindistanda 50 milliona golaý maýmyn ýaşaýar.

***

Täze dogulan piljagazyň agramy 100 kilograma barabardyr.

***

Flamingo atly guş 80 ýyl ýaşaýar.

***

Garaýuwdan balygy öz ululygyndan hem iki esse iýmiti iýip bilýär.

***

Gurbagalar gözlerini ýummasalar, tutan awuny ýuwudyp bilmeýärler.

***

Ýerasty gurçuklar iýmit ýetmedik wagtynda öz tenleriniň 95 göterime çenlisini iýip bilýärler.

 

Taýýarlan: Batyr Öwezow,

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: