YKDYSADYÝET

Multifilamentli polipropilen ýüplükleriň eksporty artýar

Golaýda «Ýedi asman» hojalyk jemgyýetiniň öndürýän multifilamentli polipropilen ýüplükleriň onlarça tonnasy Özbegistan Respublikasyna eksport edildi.

Hojalyk jemgyýetiniň Gökdepe etrabynyň çäginde ýerleşýän önümçilik kärhanasy doly güýjünde işledilende, multifilamentli polipropilen ýüplükleriň aýda 200 — 250 tonnasyny öndürip bolýar. Ýüplükler, esasan, haly we haly önümlerini dokamakda giňden ulanylýar. Kärhanada polipropilen ýüplükleriň birnäçe görnüşleri öndürilip, olar halkara ülňülerine doly laýyk gelýär. Bu ýüplüklerden dokalan halylar şekilini we reňkini uzak wagtlap saklaýandygy, berkligi bilen tapawutlanýar. Kärhanada, esasan, buýurmalar esasynda önüm öndürilýär. Önümçilik üçin gerekli çig mal Gyýanlydaky polimer zawodyndan alynýar. Hojalyk jemgyýetiniň önümleriniň eksporty eýýäm Täjigistan, Türkiýe, Özbegistan Respublikalaryna ýola goýuldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: