YKDYSADYÝET

«Mülkaman» hususy kärhanasy kanselýar harytlaryny taýýarlarlar

 Türkmenabat şäherindäki «Mülkaman» hususy kärhanasynda dürli görnüşli iş kagyzlaryny, senenamalary, öý kitaplaryny çap etmekde ýokary netijeler gazanylýar.  

Bu ýerde şu ýylyň geçen iki aýynda dürli görnüşli harytlaryň 37 müň 300-si çap edildi. Netijede 45 müň 855 manatlyk iş edildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 141% ösüş depgini gazanyldy.

Geçen ýyl bu kärhanada çaphana önümleriniň 200 müňden gowragy çykarylyp,  sarp edijilere ýetirildi. Bu 238,5 müň manatlykdan gowrak işiň ýerine ýetirilendigini aňladýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: