Перевод оплаты за «Интернет услугу» организации «Туркментелеком» посредством программы «Мобильный банк»:
- UNCATEGORIZED

“Mobil Bank” programmasyndan “Türkmentelekom” EAK-yň “Internet hyzmaty” üçin töleg geçirmek:

“Tölegler” bölümine girmeli.
“Internet” bölümini saýlamaly.
’’Türkmentelekom” bölümini saýlamaly.
Töleg alyjynyň şertnama belgisini girizmeli: Mysal üçin: 0351 XX XX
“Tölegiň möçberini” girizmeli we “Dowam etmek” düwmesine basmaly.
Girizilen maglumatlaryň dogrudygyny barlap Açarsözüni (Paroly) ýazmaly we “Dowam etmek” düwmesine basmaly.