«Microsoft» goldanylmaýan ulgama «Windows 11»-i goýanlar bilen göreşmekçi

«Microsoft» kompaniýasy resmi goldawy bolmadyk operasion ulgamly enjamlara «Windows 11» oturdan ulanyjylara duýduryş bermekçi. Bu barada «The Verge» salgylanmak bilen, Russiýanyň «Новости» habar beriş agentligi ýazýar.

«Windows 11 Release Preview»-niň (22000.588) soňky görnüşinde gizläp ýa-da öçürip bolmajak suw belgisi ýüze çykaryldy. Ol ulanyja hatda operatiw ulgamyň kopiýasynyň resmi bolmagyna garamazdan, «Windows»-iň goldanylmaýan ulgama oturdylandygyny habar berýär. Windows 11»-iň talaplarynyň ýokarydygy zerarly dünýäde millionlarça kompýuterler täzelenişsiz galdylar.

Bu baradaky habardan soň tiz wagtda operasion ulgamyň talaplaryny ýerine ýetirmezden «Windows 11»-i goýmagyň usullary hem peýda boldy. Ýöne «Microsoft» munuň bilen göreşmekçi.

«Windows 11»-iň ýakyn wagtda peýda boljak täzelenişinde suw belgisi peýda bolar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: