«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Kükürtli liniýa önümçilik böleginde tebigy gaz almak boýunça meýilnama 140%-den gowrak ýerine ýetirildi.

Bu üstümizdäki ýylyň geçen aýlarynda bölek boýunça tebigy gazyň 2 milliard 788 million kub metrden gowragynyň öndürilendigini we ulanyjylara iberilendigini aňladýar. Şeýle-de, gaz kondensatyny öndürmek baradaky meýilnama artygy bilen berjaý edildi. Ýylyň başyndan bäri bu önümiň 2584 tonnasy öndürildi. Gaz kondensaty Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýan zawodynda gaýtan işlenilýär we ondan benzin öndürilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: