DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

“Mersedes-Benz” göwherden ýasalan G-klassini-ni döretdi

“Mersedes-Benz” kompaniýasy “G-Class” kysymly hakyky göwher bilen bezelen “Stronger Than Diamonds Edition” ýeňil awtoulagyň ýörite görnüşini hödürledi.

Awtoulag täze önüm üçin ýörite işlenip düzülen “Rosewood Greý Magno” reňkine boýaldy we içinde gara deriden tikilen  gülgüne ýüplük bedene laýyk edip saýlanandyr. Indi içinde häzirki ýokary derejeli pollar, ýörite ýolagçy üçin tutawaç we mahsus görnüşiň nyşany bilen bezelen poslamaýan polatdan ýasalan yşyklandyrylan tekjeler bar.

Ýeňil awtoulagyň esasy aýratynlygy göwherdi. Dört gapy gulpundaky düwmeler poslamaýan polatdan ýasalyp, 25 karat göwher bilen bezelipdir. Awtoulagyň açary ýörite görnüş nyşany bilen kümüş bezeg goşmaçasyny öz içine alýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: