JEMGYÝET

Medeniýet – ynsan kalbynyň nury!

Lebap welaýat kitaphanasynda  “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300- ýyllygy, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli  “Medeniýet ynsan kalbynyň nury” ady bilen döredijilik duşuşygy  geçirildi. Bu çärä Welaýatymyzyň kitaphana işgärleri, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat geňeşiniň hünärmenleri, Türkmenabat şäherindäki orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary gatnaşdylar. Şeýle-de gatnaşyjylar kitaphana işgärleri tarapyndan guralan “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly giňişleýin kitap sergisine syn etdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: