SPORT WE SYÝAHAT

Mbappeniň “Realda” haýsy belgi bilen meýdana düşjekdigi belli boldy

Kilian Mbappe geljek tomus “Realyň” futbolçysyna öwrüler.

“Goal” portalynyň habaryna görä, fransuz hüjümçisi “Realyň” düzümindekä PSŽ-de oýnaýan 7-nji belgini almak islemeýär. Kylian rowaýata öwrülen “ýedinji belgini”  diňe Winisius gitse ýa-da braziliýaly öz belgisini üýtgetmek islese alyp biler.

Uly ähtimal bilen Mbappe “Realda” 10-njy belgini alar. 10-njy belgi belki tomusda boşar, çünki Luka Modriçiň “Madrid” ägirtleri bilen şertnamasyny uzaltmagy näbelli.

Ýeri gelende aýtsak, Mbappe häzirki wagtda Fransiýanyň milli ýygyndysynda 10-njy belgide oýnaýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: