BILIM

Materiallaryň garşylygy dersi boýunça açyk internet olimpiadasy geçirildi

 Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda geçirilen bu halkara olimpiada 13 ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň 68-sinden 242 talyp gatnaşdy.

Olimpiadada meseleler türkmen, iňlis we rus dillerinde taýýarlanyldy. Bäsleşikde baýrakly orunlaryň jemi 66-sy kesgitlenilip, onda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň 6-sy birinji, 9-sy ikinji, 18-si bolsa üçünji orna mynasyp boldular.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: