SPORT WE SYÝAHAT

Marokko Dünýä çempionaty ― 2030-yň final duşuşygyny geçirmek isleýär

Marokko 2030-njy ýyldaky dünýä çempionatynyň finalyny geçirmek isleýär. 2030-njy ýyldaky dünýä çempionatynyň 6 ýurtda ― Argentina, Ispaniýa, Portugaliýa, Urugwaý, Paragwaý we Marokkoda geçiriljekdigi öňem mälimdi.

Marokko dünýä çempionatynyň oýunlaryny geçirmek üçin alty sany dalaşgär şäherini hödürläp, finalyň Kasablankada geçirilmegini isleýär. Eger finalyň görnüşi netije bermese, ýurt ýarym finalyň birini geçirmek isleýär ― diýip, Marokko Patyşalygynyň futbol federasiýasynyň prezidenti Fauzi Kekýa aýtdy. Agadir, Marakeş, Kasablanka, Rabat, Tanžer we Fes dünýä çempionatynyň oýunlaryny geçirmek üçin Marokkonyň dalaşgär şäherleridir.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: