SPORT WE SYÝAHAT

Makgregor bilen Porýeniň duşuşygyna biletler bir minuda galman satyldy

Garyşyk stilde (MMA) çykyş edýän türgenler Dastin Porýe bilen Konor Makgregoryň arasynda tutluşygy synlamak üçin biletler bir minuda galman satylyp gutardy. Bu barada özüniň «Twitter»-inde Absolýun söweş çempionatynyň (UFC) ýolbaşçysy Deýn Uaýt habar berdi, diýip «mail.ru» ýazýar.
Las Wegasda geçiriljek tutluşyk bilen 10-njy iýulda «UFC 264» turniri başlanar. Oňa 20 müň adam tomaşa eder diýlip garaşylýar.
Ýanwarda Makgregor Porýeden duýdansyz ýeňildi. Şeýlelik bilen, amerikaly pälwan 2014-nji ýyldaky ýeňlişi üçin aryny aldy. Ikinji gezekdäki duşuşykdan soň olaryň ikisi hem üçünji gezek duşuşjakdygyny aýtdylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply