DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Madonna Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

65 ýaşly aýdymçy Madonna aýdym-saz taryhynda iň köp satylan aýdymlary bilen Ginnesiň rekordyna girdi. Onuň 40 ýyllyk işiniň dowamynda 400 milliondan gowrak albomy, aýdymlary satuwa çykaryldy.

Maglumatlara görä, Madonna bu ugurda 2009-njy ýyldan bäri öňdebaryjydyr. Ondan soňky orunlarda aýdymçylar Rihanna, Meraýýa Keri, Teýlor Swift we Beýonseniň atlary agzalýar.

Häzirki wagtda Madonna Teýlor Swiftiň “Тҳе Eras Тоур” we Beýonseniň “Renaissance Тоур”-y bilen bäsleşýär.

Şol bir wagtyň özünde Madonna “Baýramçylyk syýahaty” aýdym-sazly tapgyrynyň çäginde konsertler bermegini dowam etdirýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: