JEMGYÝET

Lebaplylar «Awaza» şypahanasynda dynç alyp bilerler

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Awaza» şypahanasy bu ýerde bejergi almak isleýän Türkmenistanyň dürli künjeginden raýatlar üçin gapysyny giňden açdy. Bu baradaky bildirişi şypahananyň administrasiýasy yglan etdi, diýip, «turkmenportal.com» ýazýar.

Şypahana bu ýerde bejergi alýan raýatlara dürli keselleriň, şol sanda dem alyş ýollarynyň, nerw, endokrin, ýürek-damar ulgamlary, ýürek keselleri we süýji keselleriň we beýleki birnäçe keselleriň öňüni almak üçin hyzmatlary hödürleýär.

«Awaza» şypahanasynyň bir wagtyň özünde 200 adamy kabul etmek mümkinçiligi bar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: