YKDYSADYÝET

Lebaply ýüpekçiler pile borçnamasyna amal etdiler

 Lebap welaýatynyň ýüpekçileri Watan harmanyna 1010 tonna pile tabşyryp, ýyllyk borçnamasyny amal etdiler.

 Olar bu üstünlige ýurtda ilkinji bolup ýetdiler. 

 Gazanylan üstünlikde Kerki, Halaç, Çärjew we Dänew etraplarynyň ýüpekçileriniň aýratyn uly goşandy bar. 

 Soňky ýyllarda welaýatyň ýüpekçileri borçnamalaryny ýylyň-ýylyna üstünlikli amal edýärler. Olaryň bu üstünliginde döwlet tarapyndan döredilýän bu üstünlikleriň uly paýy bar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: