SPORT WE SYÝAHAT

Lebaply welosipedçiler 335 kilometrlik ýörişe gatnaşýarlar

Lebap welaýatyndan 11 türgen we bir tälimçi şu günler Aşgabat ― türkmenabat ýokary tizlikli ýolunyň ugrunda geçirilýän welosipedli ýörişe gatnaşýar. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berdi.

Dört tapgyrdan ybarat bolan ýörişe gatnaşyjylar jemi 335 kilometr ýoly geçerler. Ýörişe 31-nji maýda Mary şäherinden badalga berildi, ol 3-nji iýunda Aşgabatda tamamlanar.

Ýörişe gündogar sebitden Türkmenabat şäherindäaki 5-nji sport mekdebiniň tälimçileridir türgenleri wekilçilik edýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: