Lebaply telekeçileriň üçüsi ýubileý medaly bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Türkmenistanyň raýatlarynyň birnäçesi «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglanyldy.

Olaryň arasynda  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Lebap welaýaty boýunça bölüminiň müdiri Şöwket Ýagmyrowiç Kerimberdiýew we Lebap welaýatyndan telekeçi Alym Gurbandurdyýewiç Joraýew, «Ýigit» hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy Eziz Dowranow hem bar.

Adblock
detector