JEMGYÝET

Lebaply telekeçiler AWE maksatnamasynyň uçurymlary boldular

Lebap welaýatynyň telekeçi zenanlary Zenan telekeçiligi akademiýasynyň (AWE) maksatnamasynyň Aşgabat şäherinde geçirilen çäresine gatnaşdylar. Onuň dowamynda bu ýerde okan uçurymlar öz işewürlik pikirlerini paýlaşdylar.

Şu ýylyň mart aýynda başlanan AWE maksatnamasy telekeçi aýal-gyzlaryň we telekeçilige başlamak isleýän zenanlaryň telekeçilik ukyplaryny ýokarlandyrmak üçin giňişleýin platforma boldy.

Maksatnama Aşgabat, Mary, Lebap we Daşoguz şäherlerinden aýal-gyzlaryň 54 wekili gatnaşdy. Okuw onlaýn formatdaky modullarda geçirildi we amaly sapaklaryň geçirilýän ýerlerinde Alina Batyrowanyň (Daşoguz), Anna Kostrekowanyň (Türkmenabat), Leýla Dowyýewanyň (Mary), Iskander Kerimowyň (Aşgabat) ýolbaşçylygynda geçirildi. AWE maksatnamasynyň utgaşdyryjysy Arslan Omadow boldy.

Maksatnamanyň soňky gününde gatnaşyjylar 15 topara bölünip, öz iş taslamalaryny eminler toparyna hödürlediler we okuw wagtynda gazanylan üstünlikleri görkezdiler.

Uçurymlaryň soňky çykyşlarynda ýeňiş gazananlara goldaw bermek üçin 100-den gowrak myhman geldi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: