JEMGYÝET

Lebaply sürüji döwlet bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

«Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Batyr Bazarow sürüjileriň arasyna geçirilen «Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» atly bäsleşigiň döwlet derejesinde birinji orna mynasyp boldy.

Bäsleşik Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, «Türkmenawtoulaglary» we Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentlikleri tarapyndan yglan edildi.

Ýeňijä Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi tarapyndan ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: