BILIM

Lebaply mekdep okuwçylary ders bäsleşikleriniň ýeňijisi boldular

Lebap welaýatynyň orta mekdepleriň 10—11-nji synp okuwçylary her ýyl Türkmenistanda geçirilmegi däbe öwrülen «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyrynda baýrakly orunlaryň 35-sini eýelediler.

Şolaryň aglabasy altyn, kümüş medallardyr.

Türkmenabat şäheriniň, Çärjew, Halaç, Dänew, Saýat etraplarynyň wekilleri däbe öwrülen bäsleşikde şowly çykyş etdiler. Elbetde, lebaply ýaşlaryň geljekde has-da belent sepgitleri eýelemäge mümkinçilikleri bar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: