SPORT WE SYÝAHAT

Lebaply küştçi Dünýä kubogynda ýokary netije görkezdi

Türkmenistanyň küşt boýunça çagalar ýygyndy topary 22-nji iýun — 3-nji iýul aralygynda Gruziýanyň Batumi şäherinde geçirilen 8, 10 hem-de 12 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda geçirilen FIDE-niň Dünýä kubogynda çykyş etdi. Bu barada Türkmenistanyň Küşt federasiýasy habar berdi.

Türkmen küştçilerinden iň gowy netijäni görkezmek 10 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda bäsleşen Aýýa Baýramowa (Lebap) miýesser etdi. Ol öz toparynda 8-nji orny eýeledi. Soňra iki oýnuň netijeleri boýunça pleý-off tapgyryndaky garşydaşyny — singapurly Sim En Rui ýeňdi. Netijede ildeşimiz 15-nji ýeri eýeledi.

Bu ýaryşa 37 ýurtdan 288 küştçi gatnaşdy. Medal gazananlaryň arasynda ABŞ-nyň, Hytaýyň, Hindistanyň, Gazagystanyň we Russiýanyň wekilleri bar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: