YKDYSADYÝET

Lebaply gallaçylar güýzlük bugdaýlara ösüş suwyny tutmagyň birinji tapgyryny tamamladylar                     

Şu döwre çenli welaýatyň hojalyklarynda ak ekinlere ösüş suwuny tutmak çäresi 130 müň gektar meýdanda ýerine ýetirildi. Bu işde Dänew, Çärjew, Kerki etraplarynyň ýer eýeleri öňde barýarlar. Welaýatyň hojalyklarynda ekinlere ikinji suw tutmaga guramaçylykly girişildi. Bu işler ekinleri mineral we ýerli dökünler bilen iýmitlendirmek çäreleri bilen utgaşykly alnyp barylýar. Şeýle tagallalar lebaply gallaçylara geljek orakda 310 müň tonna galla taýýarlamaga berk esas döredýär .

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: