Lebap welaýatynyň ýetginjekler topary futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrundaky ýaryşa gatnaşarlar.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda habar berilişine görä, ol şu ýylyň 21-nji martyndan 28-nji martyna çenli Daşoguz şäherinde geçiriler. Türkmenistanyň Sport  we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň bilelikde guramagynda 2004-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda guraljak duşuşyklar «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ady bilen guralar. Oňa Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň ýygyndy toparlary gatnaşar.

Birinjiligiň ýeňijisi bir aýlawda geçiriljek duşuşyklaryň netijesinde kesgitlener. 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: