TÜRKMENISTAN HABARLARY

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň işgärleri guýularyň 39-syny abatladylar

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň işgärleri tarapyndan ýylyň başyndan bäri guýularyň 39-sy abatlanyldy.
Bu meýilleşdirileninden ep-esli kändir. Işleriň uly tapgyry Malaý, Böwrüdeşik we beýleki gaz känlerinde ýerine ýetirildi. Bu gazylyp alynýan tebigy gazyň öndürilişini artdyrmaga giň mümkinçilikleri döretdi. Geçirilen işleriň netijesinde tebigy gazyň 100 müň kub metrden gowragy goşmaça öndürildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply